Onze diensten

Go to Omgevingswet en Bewonersparticipatie

Omgevingswet en Bewonersparticipatie

Meer dan ooit willen inwoners gehoord worden vóórdat plannen worden vastgelegd. Sterker nog: de nieuw in te voeren Omgevingswet schrijft voor dat er meer ruimte moet komen voor participatie. Hoe bepaal je wie wanneer waarover mag meepraten, en hoe houd je regie over alle informatie? Non Babylon heeft het antwoord. Volg onze Masterclass “Van Buiten naar Binnen” en ga geinspireerd aan het werk!

Go to Communicatie bij aanbestedingen

Communicatie bij aanbestedingen

Er stond zo goed beschreven in de aanbestedingsdocumenten hoe communicatie wordt ingezet in de te winnen aanbesteding. Hoe komt het dat de praktijk vaak anders werkt? Opdrachtgever en –nemer werken vaak ook wél op een goede basis samen. Hoe ziet die basis er dan uit, en welke eisen en wensen horen dan in de aanbestedingsdocumenten thuis? Non Babylon adviseert je over de rol van communicatie bij aanbestedingen.

Go to Communicatie met de omgeving

Communicatie met de omgeving

Non Babylon stippelt een praktisch communicatietraject voor u uit waarmee u alle stakeholders zo optimaal mogelijk bij de plannen betrekt. Het juiste middel op het goede moment met de juiste informatie: Non Babylon!

Go to Trainingen en (Publieks)evenementen

Trainingen en (Publieks)evenementen

Non Babylon organiseert trainingen, bewonersavonden, publieksevenementen en andere bijeenkomsten. Onze geprezen hands-on mentaliteit, luisterend oor en oog voor detail maken dat uw bijeenkomst een succes wordt, op de manier zoals u dat wilt. Afspraak is afspraak: Non Babylon!

Tools nodig om bewonersparticipatie succesvol in te zetten?

Onze klanten

Non Babylon: karin en esther

Karin Rullmann

Karin Rullmann is een pragmatische en doortastende projectorganisator. Haar kracht ligt in het koersvast begeleiden van projecten in de profit en non-profit sector. Maatwerk, klantvriendelijkheid en vraaggerichtheid staan hoog in het vaandel. Zij heeft een grote diversiteit aan kennis en ervaring opgebouwd bij verschillende organisaties. Zij was onder meer werkzaam als hoofd projectbureau bij een commercieel opleidingsinstituut, communicatieadviseur bij Saxion Hogescholen en 15 jaar actief als zelfstandig ondernemer.

Esther Pastoors

Esther Pastoors heeft een echte hands-on mentaliteit. Haar kwaliteiten liggen behalve bij het samenwerken ook in het bewaken van de helicopterview en een strategische aanpak waarbij details niet worden vergeten. Zij maakt gevoeligheden bespreekbaar en neemt geen genoegen met halve antwoorden. Met doorvragen komt zij tot een plan dat leidt tot het gewenste resultaat. Meerdere wegen leiden naar Rome en dat is waarom opgeven niet in haar woordenboek voorkomt.

Uitgelicht: Omgevingscommunicatie

Non Babylon verzorgde de communicatie in brede zin: (strategisch) advies, het opzetten en uitrollen van een gebiedsproces met bewoners, coördinatie en productie van de middelen (communicatieplan, informatiebulletins, brieven, informatieavonden, open dagen etc). Bijzondere kroon op ons werk was de productie van de boeken “Leven met de IJssel” en “Cortenoever en Voorsterklei in beeld”

Laatste nieuws

Neem contact op