Non Babylon naar Dijkwerkersdag

Het is alweer voorbij, de Dijkwerkersdag editie 2017. Deze Dijkwerkersdag trok ruim 600 bezoekers waaronder ambtenaren van rijkswaterstaat, gemeenten, waterschappen, maar ook kennisinstituten en belangstellende inwoners. Non Babylon verzorgde deze dag de workshop “Participerende inwoners zullen je inspireren”.