31 augustus 2017

Referenties

Josan Tielen, Adviseur Hoogwaterveiligheid Water, Verkeer en Leefomgeving (Rijkswaterstaat):
“Ik heb met veel plezier samengewerkt met Non Babylon.
Karin en Esther kiezen bij elke bijeenkomst de juiste vorm en inhoud en zorgen met hun enthousiasme voor een constructieve en veilige atmosfeer. Daardoor kunnen deelnemers, goed ondersteund door informatiemateriaal, hun waardevolle inbreng leveren om plannen te verbeteren of te verrijken. Ze voelen beide haarfijn aan waar zaken niet lekker zitten en waar dus actie moet worden ondernomen. Waar anderen heel goed kunnen bedenken wat er allemaal gedaan zou moeten worden, pakken zij zelf het initiatief en zorgen ervoor dat acties ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.” 

Johan van den Boomgaard, Projectmanager Dijkverleggingen Cortenoever/Voorsterklei (Waterschap Vallei en Veluwe):
“Esther en Karin hebben voor ons waterschap een uitgebreid communicatietakenpakket verzorgd: de taken varieerden van uitvoering tot strategisch advies. Van het opstellen en uitvoeren van communicatieplannen in diverse fasen, het adviseren van het IPM team over het opbouwen van relaties met omwonenden, het bedenken en productie begeleiden van nieuwsbulletins en fotoboeken tot de coördinatie en organisatie van de Dag van de Dijk en Dag van de Bouw. Zij hebben
niet alleen hun werkzaamheden als communicatieadviseurs op uitstekende wijze vervuld, zij hebben ook een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en onderlinge samenwerking van het IPM team dat werkte aan de twee dijkverleggingen in Cortenoever en Voorsterklei.”