9 mei 2017

Aanbestedingen

De rol van communicatie bij aanbestedingen gaat verder dan het vullen van enkele pagina’s in de aanbestedingsdocumenten. Aan de zijde van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer kan communicatie aan de basis een grotere rol spelen en zo bijdragen aan een goede samenwerking tussen beide partijen. Hoe ziet die basis er dan uit, en welke eisen en wensen horen dan in de aanbestedingsdocumenten thuis? Non Babylon adviseert je!