19 april: Workshop Omgevingswet en Burgerparticipatie

De nieuwe Omgevingswet komt eraan! In de nieuwe Omgevingswet is vastgelegd dat de samenleving eerder, en meer ruimte krijgt om over plannen mee te praten. Maar hoe doe je dat? Hoe laat je inwoners meepraten, en in welke fase? Hoe haal je informatie van buiten naar binnen? Van wie wil je precies informatie krijgen, en Lees meer over19 april: Workshop Omgevingswet en Burgerparticipatie[…]

Non Babylon scoort 8 voor participatieplan

Non Babylon scoorde een 8 voor het participatieplan dat zij schreef voor een ingenieursbureau! Wij hechten veel waarde aan de combinatie van online en offline methoden om inwoners te laten meepraten. De aanbestedende dienst noemt het plan ‘goed toepasbaar binnen de werkzaamheden van de opdrachtgever‘. Een mooie opsteker!

Non Babylon op beurs “Bouw Compleet” Hardenberg

Op 10, 11 en 12 oktober staat Non Babylon met een stand op de “Bouw Compleet” in Hardenberg. We verzorgen elke dag twee presentaties op de beursvloer “Bewoners laten meepraten? Natuurlijk!” Met deze sessies laten we zien dat ook de bouwwereld bewonersparticipatie eenvoudig kan toepassen. Opdrachtgevers verwachten steeds vaker dat partijen, die namens hen werk Lees meer overNon Babylon op beurs “Bouw Compleet” Hardenberg[…]

Non Babylon officieel gemaakt

We zijn al een tijdje werkzaam als Non Babylon, maar de inschrijving bij de KvK ontbrak nog. Vandaag hebben we Non Babylon officieel gemaakt en we hebben dat gevierd met een glaasje! We zijn jullie graag van dienst met communicatieadvies, offline en online gebiedsprocessen, communicatie bij aanbestedingen, trainingen en de organisatie van publieksevenementen. Bewonersparticipatie staat Lees meer overNon Babylon officieel gemaakt[…]

Non Babylon naar Dijkwerkersdag

Het is alweer voorbij, de Dijkwerkersdag editie 2017. Deze Dijkwerkersdag trok ruim 600 bezoekers waaronder ambtenaren van rijkswaterstaat, gemeenten, waterschappen, maar ook kennisinstituten en belangstellende inwoners. Non Babylon verzorgde deze dag de workshop “Participerende inwoners zullen je inspireren”.